Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

dodano: 2020-07-15 11:05:14

Infrastruktura instytucji rządowych i samorządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W związku z powyższym zostały zaktualizowane nastpujące bazy danych:

1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim,

2. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim,

3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.