Wgląd do projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

dodano: 2020-10-19 13:02:06

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Rajgród

Na postawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Gminy Rajgród od dnia 16 października 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rajgród, w pokoju nr 15 w godzinach od 9:00 do 14:00.

    Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

    W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie tego projektu Planu.

    Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków.


Załączniki:


Pozostałe materiały (między innymi mapy oraz operaty BDO) - opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/e1b7aeca592a0f5/2cb4cfc737e2e2c/projekty_uproszczonego_planu_urzdzenia_lasu/zawiadomienie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu.html


Sylwia Czaplicka

Urząd Miejski w Rajgrodzie