XXIX sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2020-12-31 10:46:06

30 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXIX sesji Rady Miejskiej.

Mając na uwadze sukcesy sportowe młodzieży z terenu Gminy Rajgród, Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Bućko oraz Sekretarz Gminy – Piotr Milewski uhonorowali osoby zaangażowane w promowanie sportu i kultury fizycznej.

Szczególne podziękowania i gratulacje złożono Bartoszowi Jurak absolwentowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnemu w Rajgrodzie za liczne osiągnięcia sportowe w 2020 roku, jak np.:

 • Rekordzista i Mistrz Polski U18 w sztafecie 4x400 m (czas: 3.18,55), wraz z pozostałymi zawodnikami sztafety pobił istniejący od 40 lat (23.09.1980 r.) rekord Budowlanych Szczecin,
 • Vice mistrz Polski U18 w sztafecie 4x800 m,
 • Brązowy medalista Mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 m,
 • Piąte miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 600 m,
 • Siódme miejsce w Mistrzostwach Polski U18 w sztafecie 4x100m.


Bartosz Jurak otrzymał również bon pieniężny w wysokości 1 000 zł do zrealizowania poprzez zakup sprzętu sportowego.

Słowa podziękowania złożono także osobom, które odkryły i rozwijały talenty sportowe młodzieży z naszej gminy:

 • Andrzejowi Graczewskiemu wieloletniemu trenerowi, nauczycielowi, wychowawcy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie za dotychczasową działalność, upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej w naszym regionie,
 • Andrzejowi Korytkowskiemu prezesowi, trenerowi oraz twórcy sukcesów LŁKS „Prefbet-Śniadowo” za wieloletnią współpracę z Gminą Rajgród, szlifowanie talentów, rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.


W trakcie sesji w imieniu Burmistrza Rajgrodu – Ireneusza Glinieckiego, przedstawiciele gminy wręczyli grawertony okolicznościowe za zaangażowanie społeczne:

 1. Sołectwu Sołki za udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Sołectwo uzyskało tytuł laureata i otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów,
 2. Kołu Gospodyń Wiejskich Biebrza za zajęcie I Miejsca w powiecie grajewskim w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku w największym w Polsce plebiscycie wiejskim i rolniczym – Mistrzowie Agro 2020,
 3. Dariuszowi Muczyńskiemu Sołtysowi wsi Kosiły za zajęcie I Miejsca w powiecie grajewskim w kategorii Sołtys Roku w powyższym konkursie.


Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2020,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2020-30,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30,
 • uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2021,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

 


Natalia Pogorzelska
Biuro Rady