190 Rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Rajgrodem

dodano: 2021-06-02 10:37:17

Dzień 29 maja 2021 to dzień szczególny dla mieszkańców Gminy Rajgród. Tego dnia 190 lat temu rozegrała się zwycięska Bitwa pod Rajgrodem w czasie powstania listopadowego.

Miasto Rajgród uczciło pamięć poległych powstańców. Już w czwartek 27 maja został rozwieszony baner informujący o wydarzeniu. W piątek 28 maja, dzień przed rocznicą miasto zostało udekorowane barwami narodowymi. Flagi pojawiły się na budynkach użyteczności publicznej, Górze Zamkowej, najdłuższą z nich (12 m) zobaczyć mogliśmy na budynku Domu Kultury w Rajgrodzie. W dniu 29 maja harcerze z 4 RDH „Ora et labora” pełnili wartę przy kapliczce na ulicy Warszawskiej miejscu szczególnym zbudowanym na mogile powstańców walczących w Bitwie pod Rajgrodem. O godzinie 14:00 zostały złożone kwiaty pod kamieniem z tablicą w parku, a także przed kapliczką. Kwiaty w imieniu Miasta i Gminy Rajgród składali: Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie – Maria Fliszewska i Sekretarz Miasta i Gminy Rajgród – Piotr Milewski, w imieniu 4 RDH „Ora et labora” – drużynowy dh Kacper Bućko HO i przyboczny ds. harcerskich dh ćw. Aleksander Perełka. Punktualnie o godzinie 18:31 tworząc tym samym rok bitwy w całym mieście rozległ się sygnał alarmowy nadawany z rajgrodzkiej strażnicy. O godzinie 19:00 na Górze Zamkowej odbyło się ognisko obrzędowe, na które przybyli goście w osobie: Burmistrz Rajgrodu – Ireneusz Gliniecki, Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie – Maria Fliszewska, Kapelan 4 RDH „Ora et labora” – ks. Michał Maciejewski, Harcerze z Rajgrodu, Dolistowa Starego i Grajewa, i mieszkańcy Rajgrodu. Podczas ogniska drużynowy – Kacper Bućko, opowiedział gawędę o bitwie pod Rajgrodem i Ojczyźnie, przeplataną harcerskimi piosenkami granymi na gitarze. W niedziele o godzinie 10:00 odbyła się msza święta w intencji poległych żołnierzy w bitwie.

Dzięki dobrej współpracy Urzędu Miasta, Domu Kultury w Rajgrodzie i jednostki harcerskiej 4 RDH „Ora et labora” udało nam się przygotować godne obchody w tym trudnym czasie pandemii.

Za Wolność Waszą i Naszą – Chwała Bohaterom Bitwy pod Rajgrodem.


Dyrektor Domu Kultury

Maria Fliszewska