PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2021-06-08 08:28:36

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rajgrodzie zarządzono w jednym okręgu wyborczym, w którym wybierano 1 radnego.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Rajgrodzie sporządzony dnia 6 czerwca 2021 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Rajgrodzie.


Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rajgrodzie zarządzono w jednym okręgu wyborczym, w którym wybierano 1 radnego.

 

Komisja stwierdziła, co następuje:

Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.


Załącznik:

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej (plik pdf)

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Piotr Milewski