DNI RAJGRODU 2021

dodano: 2021-07-07 12:25:21

ZAPRASZAMY NA DNI RAJGRODU 2021!!!
Plakat Dni Rajgrodu 2021.png


Zadanie współfinansowane jest w ramach działania:

 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020