XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2021-08-31 08:47:50

27 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

Z okazji jubileuszu 100-lecia OSP w Bełdzie i OSP w Rydzewie, Gmina Rajgród wybiła pamiątkowe medale. Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Bućko, Burmistrz Miasta i Gminy Rajgród – Ireneusz Gliniecki oraz Sekretarz Gminy – Piotr Milewski wręczyli odznaczenia Prezesowi OSP w Bełdzie dh. Adamowi Jamińskiemu i Prezesowi OSP w Rydzewie dh. Zdzisławowi Machul.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Rajgród oraz ich wysokości,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rajgród na rok szkolny 2021/2022.

W punkcie sprawy różne kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili sprawozdania z bieżącej pracy.

 

Natalia Pogorzelska

Biuro Rady