XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2021-10-04 13:17:22

30 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

W obradach sesji udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, którzy przedstawili informację na temat scalania gruntów.

Następnie pracownicy Domu Kultury w Rajgrodzie podsumowali projekt „Młodzież bez konserwantów”, realizowany w ramach programu Równać Szanse 2020.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

  1. zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajgród, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajgród, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  4. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Biebrza,
  5. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Natalia Pogorzelska

Biuro Rady