NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Skarbnik Gminy Rajgród

dodano: 2021-11-09 14:18:59

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) do dnia 22 listopada 2021 r.

Więcej informacji dotyczących naboru - w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/49a44154f253cba/rok_2021/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-z-dnia-9-listopada-2021-r--.html