Sprawozdanie z konsultacji społecznych

dodano: 2021-11-16 09:44:26

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 259/21 z dnia 27 października 2021 r. konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od dnia 28 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Zastępca Burmistrza

Piotr Milewski