Relacja z wycieczki „Podlasie - pogranicze kultur”

dodano: 2021-11-23 11:47:14

27 października br. uczestnicy projektu „Rajgród Seniorom” brali udział w jednodniowej wycieczce po Podlasiu, która miała na celu przybliżenie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Udało się odwiedzić miejsca współistnienia w przeszłości ludzi różnych nacji, religii i kultur.

 

W Suchowoli odwiedzono otwarte niedawno Centrum Trzech Kultur, gdzie obejrzano wystawy związane z judaizmem, islamem i religią katolicką. Nowym doświadczeniem dla seniorów było samodzielne zwiedzanie zabytków Suchowoli z głosowymi przewodnikami audioguide. W tamtejszym Centrum Kultury Tatarskiej była możliwość zaczerpnięcia dużej ilości informacji o historii i obecnej sytuacji Tatarów na Podlasiu. Opowieść imama, duchownego gminy islamskiej, przerodziła się w ciekawą rozmowę. Trzeba przyznać, że herbata zaparzana po turecku smakowała w tym szczególnym miejscu wyjątkowo.

Kolejnym ciekawym ale i smacznym punktem programu był Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna. Zwiedzanie zrekonstruowanego średniowiecznego grodziska słowiańskiego oraz pokaz pracy na 100-letnich krosnach, zwieńczyły krótkie warsztaty tkackie. Uczestników zaciekawiły tajemnice robienia dywanów dwuosnowowych. W całym kraju zaginęła już ta umiejętność, a u nas na Podlasiu mistrzynie tkactwa wciąż wykonują prawdziwe dzieła sztuki ludowej, doskonale skomponowane, z motywami inspirowanymi podlaską przyrodą i wiejskim życiem. I co ciekawe – na podlaskie tkaniny dwuosnowowe jest teraz moda i duży popyt w Polsce i za granicą! A smacznie było w Korycinie oczywiście za sprawą produkowanych tam serów.

W programie wycieczki znalazło się też Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Odwiedzono najciekawsze spośród ponad 40 obiektów na terenie skansenu. Zobaczono dawną szkołę, dwór z Bobry Wielkiej, chłopskie chałupy. Etnografowie przybliżyli bogactwo podlaskiej sztuki ludowej na barwnej wystawie zdobnictwa, rzeźby, kowalstwa oraz unikalnego w Europie, a wciąż obecnego na Podlasiu, garncarstwa ceramiki siwej. Najwięcej wesołych emocji wywołała bimbrownia, która jest hitem skansenu.

Intensywny program wycieczki i tych ładnych parę kilometrów do pokonania było wyzwaniem, ale rajgrodzcy Seniorzy sprostali mu z uśmiechem. W każdym miejscu towarzyszyli grupie specjaliści, przybliżający wielokulturowość Podlasia. Pilotem dopełniającym tych opowieści była Ewa Wiatr, certyfikowany przewodnik interpretacji dziedzictwa, która z otwartością towarzyszyła uczestnikom w  odkrywaniu piękna nieznanych zakątków Podlasia, gdzie do dziś przenikają się różne kultury.

 

Projekt „Rajgród Seniorom” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, oś: Rozwój lokalny, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Opracowali:

Marzanna Piotrowska

Ewa Wiatr

Mieczysław Gisztarowicz