WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

dodano: 2021-12-07 10:20:13

BURMISTRZ RAJGRODU PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA, ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY I ODDANIA W DZIERŻAWĘ zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Więcej informacji - w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/dcd87a03a4ff207/2021/sprzeda_i_dzierawa_nieruchomoci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-zbycia-w-drodze-zamiany-i-oddania-w-dzierzawe---07122021.html


Załącznik:

Iwona Urbańska

Urząd Miejski w Rajgrodzie