Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki

dodano: 2021-12-09 10:39:41

Zakończono prace budowlane prowadzone przy przebudowie dróg gminnych w miejscowości Kołaki.

24.08.2021 r.

W dniu 24 sierpnia br. Gmina Rajgród zawarła umowę z Wykonawcą robót zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki”.

Rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki”, polegającej na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych nr 129551B nr o dł. 332,3 mb oraz nr 129552B dł. 303,0 mb w miejscowości Kołaki. Inwestycja prowadzona będzie na odcinkach istniejących dróg o łącznej długości 635,30 mb, obręb Kołaki, gm. Rajgród.

 

04.10.2021 r.

Dnia 04 października 2021 r. Gmina Rajgród podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 256 921,08 zł. Pozyskane środki przyczynią się do realizacji długo oczekiwanej inwestycji.


17.11.2021 r.

Zakończono prace budowlane prowadzone przy przebudowie dróg gminnych w miejscowości Kołaki.

W ramach zadania powstała nawierzchnia asfaltowa na odcinku o łącznej długości 635,3 mb.

Wartość inwestycji określono na kwotę 602 512,43 zł, z czego ok. 43 % stanowi uzyskane przez Gminę dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 256 921,08 zł.


Anna Liszewska

Urząd Miejski w Rajgrodzie