Ślubowanie pracownika samorządowego

dodano: 2022-01-13 10:08:11

Z dniem 12 stycznia 2022 roku do grona pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, po zdaniu egzaminu dołączyła Pani Żaneta Chylińska.

Przed Burmistrzem Rajgrodu Ireneuszem Glinieckim zostało złożone ślubowanie o następującej treści „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Pani Żaneta Chylińska zatrudniona została w Referacie Inwestycji i Rozwoju.

 

 

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie