XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2022-05-04 10:30:44

29 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2022,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2022-30,
  • zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rajgród na rok szkolny 2021/2022,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sołki stanowiącej własność Gminy Rajgród,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony.

W trakcie obrad Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Joanna Hader przedstawiła zebranym:

 


Natalia  Pogorzelska
Biuro Rady