Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

dodano: 2022-05-10 14:17:16

Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, użyczenia, oddania w dzierżawę

 Burmistrz Rajgrodu

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze. zm.):


podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, użyczenia, oddania w dzierżawę na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie http://umrajgrod.pl/, a także http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/  na okres 21 dni od dnia 10 maja 2022  r. do dnia 31 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pokój nr 19, tel. (86)272 19 51.


Iwona Urbańska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Załączniki: