ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я – ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІ

dodano: 2022-06-06 12:38:21

Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa. Rekrutacja skierowana jest do osób z Ukrainy które są  niepełnosprawne, mają legalny pobyt na terenie Polski, chcą pozostać w Polsce przez okres 1 roku, a po odbytej rehabilitacji podjąć pracę.

Prosimy o kierowanie tych osób do Oddziału Podlaskiego PFRON.


Ulotka.pdf


Oddział Podlaski PFRON w Białymstoku ul. Fabryczna 2