Wyniki konkursu ofert na realizacje zadań publicznych

dodano: 2022-06-30 09:15:01

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Na podstawie art 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:


Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Rodzaj zadania publicznego

Tytuł zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, ul. Szkolna 24/3, 19-206 Rajgród

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”.

12.000 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich w Biebrzy, ul. Lipowa 2/2, 19-206 Rajgród

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

„Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie”

2.000 zł

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rydzewie

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

„Rodzinne kino pod chmurką”

 

2.000 zł

4.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, Miecze 36, 19-206 Rajgród

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

„Rodzinny Piknik Dożynkowy”

2.000 zł

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnejwsi, Woźnawieś 85, 19-206 Rajgród

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

„Piknik Rodzinny”

2.000 zł

6,

Koło Gospodyń Wiejskich w Bełdzie

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

„Smaki lata”

 

1.500 zł

7.

Stowarzyszenie „Pieńczykowiacy” w Pieńczykowie, Pieńczykowo 24, 19-206 Rajgród

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

„Wiejski grill i inne przysmaki”

2.000 zł

8.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biebrza, ul. Lipowa 21/16, Biebrza,           19-206 Rajgród

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

„Organizacja Pikniku Rodzinnego”

2.000 zł

9.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kosówce, 19-206 Rajgród, Kosówka 43

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

„Warsztaty kulinarne pt. „Tak Smakuje Podlasie”

2.000 zł

10.

Organizacja Pożytku Publicznego Yacht Club „ARCUS” w Łomży, Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a, 19-206 Rajgród

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

„Organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych regat żeglarskich skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”

2.000 zł

11.

Stowarzyszenie Rowerowe „RAJTEAMRAJGRÓD”, Tama 4/3 19-206 Rajgród,

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

„Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego”

3.500 zł

12.

Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Włókiennicza 4, 15 – 465 Białystok

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych

„Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych”

5.000 zł


Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki