VII Sympozjum Regionalne

dodano: 2022-07-26 11:29:08

Za nami VII Regionalne Sympozjum „W Służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim – 91 lat harcerstwa w Rajgrodzie.

Na zaaranżowanej na ognisko Hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie mogliśmy usłyszeć prelekcje dotyczące harcerstwa na ziemi rajgrodzkiej, przeplecione piosenkami. Dzięki współpracy z Muzeum Harcerstwa w Warszawie specjalnie na Dni Rajgrodu została wypożyczona wystawa „Olga i Andrzej Małkowscy” – opowiadająca o twórcach harcerstwa specjalnie na tą okazję przygotowane zostały dwie plansze dotyczące harcerstwa na ziemi rajgrodzkiej 1931 – 2022 i wystawione kroniki rajgrodzkich drużyn. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia przybyłych gości u progu witały druhny, wręczając im chusty harcerskie związane węzłem przyjaźni. Sympozjum rozpoczęła krótkim powitaniem Maria Fliszewska – Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie, po którym symbolicznie rozpaliliśmy nasze ognisko i oficjalnie rozpoczęliśmy wydarzenie. Po oficjalnym rozpoczęciu głos zabrał Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu, który powitał przybyłych gości. Następnie przyszedł czas na część naukową. Jako pierwsza wystąpiła Lidia Rutkowska, która w referacie: „Harcerstwo rajgrodzkie w latach 1931 – 1945” przedstawiła genezę powstania tego ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów harcerstwa w Rajgrodzie. Kolejny referat wygłosiła hm. Elwira Wierzbicka – Komendant Hufca „Biebrzańskiego” w Grajewie, referat druhny komendant dotyczył odnowienia harcerstwa w Rajgrodzie i jego historii w Rajgrodzie w latach 2002 – 2019. Kolejną i zarazem ostatnią prelekcją był referat Drużynowego 4 RDH „Ora et labora” – pwd. Kacpra Bućko, który opowiedział historię harcerstwa w Rajgrodzie w latach 2019 – 2022. Po wystąpieniach prelegentów, głos zabrał Burmistrz Rajgrodu, który podziękował harcerzom za ich wkład w rozwój gminy, jednocześnie podkreślając dobrą współpracę z samorządem lokalnym. Władze Miejskie z okazji 20 lecia 4 RDH „Ora et labora” przekazały na ręce drużynowego medale, które zgodnie z wolą ofiarodawcy mają być przekazane osobom i instytucjom najbardziej zaangażowanym w życie drużyny. Znaczenie harcerstwa w życiu społecznym podkreślił także Jacek Piorunek – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i Pan Mieczysław Bagiński – były Wojewoda Łomżyński. Nasze VII Sympozjum Regionalne „W służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim – 91 lat harcerstwa w Rajgrodzkie” zakończyliśmy po harcersku zawiązaniem kręgu i puszczeniem iskierki.


Drużynowy 4 RDH „Ora et labora”

pwd. Kacper Bućko