Zwrot podatku akcyzowego

dodano: 2022-07-29 08:13:39

Burmistrz Rajgrodu informuje: każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 31 października 2022 w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Sylwia Czaplicka

Urząd Miejski w Rajgrodzie