LI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2022-08-01 09:17:29

29 lipca 2022 r. o godzinie 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce LI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W trakcie sesji mjr Robert Sokołowski  wz. Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży przedstawił informacje dotyczące dobrowolnej służby wojskowej oraz nowej ustawy o obronie ojczyzny.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Marek Bućko, Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki, Sekretarz Piotr Milewski oraz Skarbnik Joanna Andruk wręczyli Stypendium Burmistrza Rajgrodu za wyniki w nauce w II semestrze 2021/2022 Annie Perełka – uczennicy klasy V ze średnią ocen 5,75.

 

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2022,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2022-30,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (obszar przy ulicy Warszawskiej),
  • wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  • przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2015- 2018 z perspektywą na lata 2019-2022 dla Gminy Rajgród za lata 2019-2020.

 

Biuro Rady