Preferencyjny zakup paliwa stałego - składanie wniosków

dodano: 2022-11-08 15:05:31

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Rajgród

Rajgród, 8 listopada 2022 r.

 

 Ogłoszenie

o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Rajgród

 

 W związku z przystąpieniem Gminy Rajgród do programu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rajgród informuję, iż wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 9, nr tel. 86 272-18-45.

 

Wniosek można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną poprzez opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Jednocześnie przypominam, iż do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

 

Cena paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego wynosić będzie 2000,00 zł brutto za tonę paliwa stałego.

 

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosić może:

  • 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 

 

Nadmieniam, iż złożenie wniosku – z przyczyn niezależnych od Gminy - nie jest równoznaczne z zapewnieniem zakupu węgla.

 

 

 

W załączeniu:

- wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.Zobacz także: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/dystrybucja-i-sprzedaz-wegla-przez-gmine/