Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika w Tamie

dodano: 2022-11-15 09:06:13

11 listopada br. w 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w miejscowości Tama odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika poświęconego poległym w bitwie 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy.

Pomnik upamiętniający bitwę, powstał 38 lat temu w 1984 r. w 40. rocznicę bitwy, z inicjatywy Antoniego Czajkowskiego uzdolnionego muzyka i społecznika oraz dzięki pomocy i wsparciu lokalnej społeczności.

W roku bieżącym obelisk został odrestaurowany, umieszczono na nim znak orła w koronie oraz napis, który przez dłuższy czas był zastąpiony tablicą. Uporządkowano też teren wokół pomnika. Odnowienie pomnika było możliwe dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Grajewie, Gminy Rajgród, Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku oraz Nadleśnictwa Rajgród.

Uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie, której przewodniczył Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki, a koncelebrował ks. Dziekan Hieronim Mojżuk.

Kolejna część wydarzenia miała miejsce przy pomniku, gdzie po powitaniach i odśpiewaniu hymnu państwowego, Ks. Bp Jerzy Mazur poświęcił odnowiony obelisk.

Historię powstania pomnika w 1984 r., w czasach PRL przedstawił Grzegorz Curyło Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo.

Starosta Grajewski Waldemar Remfeld podziękował organizatorom przedsięwzięcia: Ireneuszowi Glinieckiemu Burmistrzowi Rajgrodu, Jackowi Koniecznemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rajgród oraz dr Bożenie Koszel-Pleskaczuk Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku. Następnie podziękowania skierowano do osób, które włączyły się w przywrócenie pomnikowi zaginionych i zniszczonych elementów. Byli to: Józef Lech Buczyński właściciel Zakładu Kamieniarskiego z Grajewa, który to uczestniczył 38 lat temu przy budowie pomnika, Jarosław Dąbrowski właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMHAL z Grajewa, Karol Ostrowski właściciel Zakładu Szyldów i Reklam w Grajewie oraz  Andrzej Wojciechowski. Starosta Grajewski podziękował również osobom, które zadbały o wygląd terenu wokół pomnika - Markowi Kostrzewskiemu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz Janowi Julianowi Połonowiczowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe, stowarzyszenia oraz harcerze. Wartę oraz poczet sztandarowy przy pomniku wystawił 2 Batalion Zmechanizowany im. 9. PSK działający przy 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożone zostały okolicznościowe wiązanki.


Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie