OGŁOSZENIE O PRZETARGU

dodano: 2022-11-16 12:45:10

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP: 719 153 55 59, tel.: 86 272 19 40, e-mail: gmina@umrajgrod.pl oferuje do sprzedaży SAMOCHÓD SPECJALNY POŻARNICZY JELCZ, Nr rej. LMM 4174

OGŁOSZENIE  o  przetargu

o szacunkowej wartości do 130.000 zł.

 

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, woj. podlaskie, pow. grajewski,
NIP: 719 153 55 59,  tel.: 86 272 19 40, e-mail: gmina@umrajgrod.pl oferuje do sprzedaży:

 

SAMOCHÓD SPECJALNY POŻARNICZY JELCZ, Nr rej. LMM 4174

 1. Rok prod. – 1988
 2. Data pierwszej rejestracji – 06.01.1989 r.
 3. Pojemność silnika – 6842  cm3
 4. Moc silnika – 110 kW
 5. Liczba miejsc siedzących – 7
 6. Paliwo – olej napędowy

 

Samochód jest sprawny technicznie, ale nie posiada akumulatorów. Pojazd po podłączeniu sprawnych akumulatorów uruchamia się i możliwa jest jazda. Nadwozie posiada liczne ślady korozji m. in. na nadkolach, przednim zderzaku i w podłodze kabiny. Ubezpieczenie ważne do dnia 31.12.2022 r. Pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych.

 1. Miejsce i termin składania ofert: do 2 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, - pokój nr 11 sekretariat, w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta na samochód specjalny pożarniczy”.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr. 23.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty wraz z Oświadczeniem, że oferent zapoznał  się z warunkami  przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
 4. Termin związania ofertą: 14 dni
 5. Cena wywoławcza brutto: 14.000,00 PLN
 6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie -  cena: 100 %
 7. Wadium: nie obowiązuje.
 8. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
 9. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w miejscowości Woźnawieś 67, 19-206 Rajgród.
 10. Szczegółowe dane dotyczące pojazdu są do uzyskania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, pokój nr 23, e-mailem: gmina@umrajgrod.pl lub pocztą tradycyjną.
 11. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Anna Rutkowska – pokój Nr 1,  86 272 19 55.
 12. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
 13. Odbiór samochodu nastąpi po potwierdzeniu wpłaty.
 14. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Rajgród, dnia 16.11.2022 r.


Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki