Sprawozdanie z konsultacji społecznych

dodano: 2022-11-21 09:01:56

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 355/22 z dnia 28 października 2022 r. konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od dnia 28 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.Sekretarz

Piotr Milewski