LV Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2022-11-24 09:04:50

23 listopada 2022 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się LV Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W trakcie obrad Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki przedstawił informację o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji.

Sekretarz Piotr Milewski przedstawił aktualne informacje o działaniach związanych z dystrybucją węgla na terenie Gminy Rajgród.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2022,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2022-30,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
  • rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rajgród oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych,
  • sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu przy ul. Warszawskiej 26 w Rajgrodzie, znajdującego się w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
    i w gruncie.

Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Rajgród przedstawili informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

Na zakończenie wyemitowano film z Programu „Przyroda Wędka Przygoda", który był realizowany w Rajgrodzie w dniu 30 sierpnia 2022 roku. Program prezentuje uroki wędkarskich zakątków
w Polsce. Nie mogło więc w nim zabraknąć Rajgrodu i przepysznego regionalnego specjału - faszerowanego szczupaka po rajgrodzku przygotowanego przez naszą wspaniałą wędkarkę - Panią Alicję Kostrzewską. Gościem specjalnym odcinka był Marcin Miller z zespołu Boys. Premiera odcinka odbyła się 10 listopada 2022 roku o godzinie 22:30 /Program TVP3/. 

 

Biuro Rady