VI EDYCJA KONKURSU "FUNDUSZ SOŁECKI - NAJLEPSZA INICJATYWA

dodano: 2023-01-16 10:06:40

Po raz szósty Samorząd Województwa Podlaskiego włącza się do organizacji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich sołectw, które realizowały projekty w latach 2010-2022 finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

z dopiskiem: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – etap wojewódzki  2023

W ramach etapu wojewódzkiego z nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze projekty. Zwycięzca I miejsca w etapie wojewódzkim zostanie zgłoszony do finału ogólnopolskiego konkursu. Laureat wojewódzki zobowiązany będzie do złożenia niezbędnych dokumentów w terminie i miejscu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66 54 216,419 e-mail:

odnowawsi@podlaskie.eu


Poniżej dokumenty do pobrania:

regulamin_konkursu.pdf

zal_4_oswiadczenie_o_zakonczeniu_wersja_edytowalna.docx.pdf

zal_1_formularz_zgloszenia_wersja_edytowalna.docx.pdf

zal_2_oswiadczenie_wojta_burmistrza_wersja_edytowalna.docx.pdf

zal_3_oswiadczenie_autora_zdjec_wersja_edytowalna.docx.pdf