Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy

dodano: 2023-01-18 08:30:06

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".

Instytut szuka pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.

Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.


Konkurs realizowany jest w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach operacji Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY

 

Cel operacji:

 

Celem realizowanej przez IRWiR PAN operacji jest upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości). Ponadto zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje oraz zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

 

Grupa docelowa:

 

Grupę docelową stanowią zarówno osoby, jak i podmioty zaangażowane w pracę nad problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich. Założeniem jest, że w konkursie weźmie udział 120 osób, jednak nie mniej niż 25 osób (w tym również osób prawnych). Ogólnopolska skala pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Brak ograniczeń dotyczących wieku, a także formy prawnej uczestnika, wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród różnych grup. Ponadto konkurs pozwoli wzbudzić zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i dotrzeć do decydentów - od szczebla gminnego do rządowego, czy wręcz europejskiego.

 

Formy realizacji operacji:

  • W ramach operacji zostanie ogłoszony konkurs Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY, w ramach którego poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.
  • Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. Przeprowadzony w takiej formie finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, a także opinii co do możliwości aplikacji poszczególnych pomysłów.

 

Przewidywane efekty realizacji operacji:

  • zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród interesariuszy obszarów wiejskich na temat koncepcji smart villages, jej wdrażania i możliwych uzyskania korzyści w związku z podejmowaniem tej inicjatywy;
  • aktywizację mieszkańców wsi w poszukiwaniu rozwiązań koncepcji smart villages;
  • realizację nowych przedsięwzięć w ramach smart villages, bazujących na przykładach już dostępnych na stronie http://smart.irwirpan.waw.pl/ oraz zebranych w trakcie badań;
  • zwiększenie zainteresowania ideą inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście perspektywy finansowej UE 2023-2027.


Regulamin oraz więcej informacji:

www.irwirpan.waw.pl/smart2022
Przykładowe działanie:

Łukasz Witczak_Doposażenie infrastruktury rekreacyjno – edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie.pdf


Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN