Ślubowanie pracownika samorządowego

dodano: 2023-01-26 13:40:58

Z dniem 24 stycznia 2023 roku do grona pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, po zdaniu egzaminu dołączyła Pani Agnieszka Krzyżewska.

Przed Burmistrzem Rajgrodu Ireneuszem Glinieckim zostało złożone ślubowanie o następującej treści „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Pani Agnieszka Krzyżewska zatrudniona została w Referacie Inwestycji i Rozwoju na stanowisku ds. zamówień publiczność i inwestycji.

 

 

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie