LVIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2023-01-30 11:09:46

27 stycznia 2023 r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się LVIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W trakcie obrad Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki przedstawił informację o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Marek Bućko, Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki, Sekretarz Piotr Milewski oraz Skarbnik Joanna Andruk wręczyli Stypendia Burmistrza Rajgrodu za wyniki w nauce w I semestrze 2022/2023 uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie: Weronice Krzyżewskiej – uczennicy klasy V ze średnią ocen 5,58; Paulinie Policha – uczennicy klasy IVa ze średnią ocen 5,82; Kamili Grzymkowskiej – uczennicy klasy IVa ze średnią ocen 5,60; Julicie Witulewskiej vel Wróblewskiej – uczennicy klasy V ze średnią ocen 5,83; Annie Perełka – uczennicy klasy VI ze średnią ocen 5,50 oraz Szkoły Podstawowej w Rydzewie Bożenie Bukowskiej – uczennicy klasy V ze średnią ocen 5,50.

Podjęto uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2023-30,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Kultury w Rajgrodzie,
 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2023 rok,
 • przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rajgród na lata 2023-2025",
 • podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach  rządowego  programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Rajgród do Stowarzyszenia „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

 

Przedstawiono następujące sprawozdania:

 • Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rajgrodzie za 2022 r.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rajgrodzie za 2022 r.
 • Sprawozdanie z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Rajgrodzie za 2022r.

 

Przedstawiono plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2023 r. oraz przyjęto sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Rajgrodzie za 2022 r. i plan pracy Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2023 r.

 

Biuro Rady