Przekazanie samochodu pożarniczego OSP Bełda

dodano: 2023-01-30 11:18:16

W sobotę 28 stycznia 2023 r. odbyło się przekazanie do użytkowania nowego pojazdu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdzie.

Uroczystość na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdzie rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości druha Łukasza Zawistowskiego Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Sebastianowi Zdanowiczowi. Prowadząca ceremonię druhna Marta Kuczyńska powitała zebranych gości oraz przedstawiła krótką informację
o pozyskanym wozie strażackim. Następnie Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki powitał zaproszonych gości, po czym nastąpiło poświęcenie samochodu pożarniczego. Poświęcenia dokonał Ks. Dziekan Hieronim Mojżuk Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie.

Kluczyki do nowego wozu oraz dowód rejestracyjny wręczyli Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Sebastian Zdanowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie młodszy brygadier Andrzej Beczko, Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Marek Bućko.

Swoja obecnością uroczystość zaszczycili m. in.: Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jacek Piorunek  Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Waldemar Remfeld Starosta Grajewski, Grzegorz Gardocki Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, podinspektor Joanna Kiluk Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz Artur Wiatr Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia Wzorowy Strażak druhom i druhnom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdzie. Wyróżnieni zostali: Katarzyna Dziarnowska, Anna Jagłowska, Krzysztof Milewski i  Marcin Dziarnowski.

Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki, Prezes OSP Rydzewo Zdzisław Machul, Prezes  OSP Bełda Adam Jamiński, Prezes OSP Miecze Marcin Borkowski oraz Prezes OSP Woźnawieś Jarosław Bronakowski złożyli podziękowania za dotychczasową współpracę odchodzącemu na zasłużoną emeryturę młodszemu brygadierowi Andrzejowi Beczko – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Okolicznościowy grawerton druhnom i druhom OSP Bełda oraz mieszkańcom sołectwa Bełda przekazał Burmistrz Rajgrodu.

W trakcie uroczystości wręczono również akt ponownego włączenia do KSRG jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Żebry z gminy Wąsosz reprezentowanej przez druha Michała Zarzeckiego oraz druha Filipa Karwowskiego.

Pojazd Renault MDB3D został zakupiony za kwotę 888.060 zł, z czego 440.000 zł dofinansowania pochodzi z budżetu Skarbu Państwa, 398.060 zł z budżetu Gminy Rajgród oraz 50.000 zł z budżetu Powiatu Grajewskiego.

Na zakończenie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdzie wręczył podziękowania przedstawicielom instytucji, które były zaangażowane w dofinansowanie zakupu przekazywanego pojazdu.

 

Referat Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie