Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

dodano: 2023-02-02 09:20:51

Szanowni Mieszkańcy. Gmina Rajgród przystąpiła do opracowywania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rajgród”.

Dokument ten ma na celu ocenę aktualnego stanu i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy oraz możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej. Ponadto umożliwi on podjęcie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych a także dających możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

 

W związku powyższym prosimy o uzupełnienie anonimowej ANIEKTY umożliwiającej zebranie danych potrzebnych do opracowania dokumentu.

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 24 lutego 2023 r. na jeden z następujących sposobów:

- osobiście: do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród - z dopiskiem: „Plan zaopatrzenia – ankieta”

- pocztą elektroniczną na adres: izabela.gajko@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl 

- w wersji elektronicznej pod linkiem: https://www.webankieta.pl/ankieta/878893/ankieta-aktualizacji-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-gminy-rajgrod.html 

 

Dane uzyskane od Państwa w sposób anonimowy są niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentu, w związku z czym prosimy o rzetelne wypełnienie ANKIETY.


Dziękujemy.

 

Do pobrania:

Izabela Gajko

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie