Przekazanie sprzętu komputerowego - Granty PPGR

dodano: 2023-02-01 09:26:45

W dniu 26 stycznia 2023 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego dzieciom i wnukom pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPGR,

w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zadanie dofinansowane było w formie grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wręczenia sprzętu komputerowego dokonali Pan Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu oraz Pan Bogusław Kuczyński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Całkowita kwota realizacji zadania wyniosła 45 460,80 zł, co umożliwiło przekazanie mieszkańcom naszej Gminy:

- 14 laptopów,

- 4 komputerów stacjonarnych

- 2 tablety

Ww. sprzęt otrzymały wszystkie uprawnione osoby, które złożyły poprawny formalnie wniosek.

Życzymy, aby przekazany sprzęt umożliwił zarówno zdobywanie wiedzy jak i rozwijanie pasji i zainteresowań.

Referat Inwestycji

Urząd Miejski w Rajgrodzie