Ślubowanie pracownika samorządowego

dodano: 2023-02-27 14:49:49

Z dniem 27 lutego 2023 roku do grona pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, po zdaniu egzaminu dołączyła Pani Agata Siedzik.

Przed Burmistrzem Rajgrodu Ireneuszem Glinieckim zostało złożone ślubowanie o następującej treści „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Pani Agata Siedzik zatrudniona została w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. obsługi rady i promocji.

 

 

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie