LIX Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2023-02-28 12:47:12

27 lutego 2023 r. o godzinie 10:10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się LIX Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W trakcie obrad Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki przedstawił informację o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2023-30,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
  • zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Rajgród,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2023 roku,
  • przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Rajgród,
  • przyjęcia Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 oraz określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu.


Biuro Rady