Obchody Dnia Sołtysa w Gminie Rajgród - 2023

dodano: 2023-03-13 09:41:55

W marcu jak w garncu, jakże prawdziwe okazało się to przysłowie. Jeszcze we czwartek powietrze pachniało wiosną, a w piątek zawitała do nas zima… 10 marca w świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

Tegoroczne obchody były wyjątkowe nie tylko ze względu na zimową aurę, na zaproszenie Burmistrza Rajgrodu do Woźnejwsi licznie przybyli Sołtysi i Sołtyski z terenu gminy Rajgród oraz Radni Rady Miejskiej
w Rajgrodzie. Uroczystość urozmaicił występ rajgrodzkich seniorów z Kabaretu Szczypawka działającego przy Klubie Seniora Stokrotka. Porządna doza humoru, zabawne interpretacje popularnych programów telewizyjnych rozbawiły publiczność do łez. Seniorzy nie zapomnieli też o sołtysach, złożyli im życzenia z okazji ich święta. Kiedy już umilkły salwy śmiechu
i oklaski, przyszła pora na oficjalną część. Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki podziękował Seniorom za występ. Złożył życzenia Sołtyskom i Sołtysom, podkreślił jak ważna jest ich rola w działaniu samorządu. Złożył też życzenia wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet. Do życzeń dołączyli: Bogusław Kuczyński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie, Stanisław Król Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rajgrodzie, Adam Nietupski Przewodniczący Komisji Finansów i Rolnictwa RM w Rajgrodzie, Jarosław Matysiewicz Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM w Rajgrodzie oraz Piotr Milewski Sekretarz Gminy Rajgród. Goście otrzymali pamiątkowe upominki: zestawy
z herbatą, miodem i konfiturą, piękne albumy oraz wiosenne bratki.

Sołtys Alicja Matysiewicz w imieniu Sołtysek złożyła też życzenia wszystkim Panom z okazji przypadającego 10 marca Dnia Mężczyzny. Do życzeń dołączyły się również Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rajgrodzie Magdalena Gryczan oraz Skarbnik Gminy Rajgród Joanna Andruk.

Dziękujemy Sołtys wsi Woźnawieś Alicji Matysiewicz za udostępnienie świetlicy a Sołtyskom i KGW z terenu gminy za przygotowanie słodkiego poczęstunku.

 

Referat Organizacyjny UM w Rajgrodzie