LX Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2023-03-27 07:52:37

24 marca 2023 r. o godzinie 12:10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się LX Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas sesji Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie Andrzej Graczewski wraz z nauczycielami oraz uczniami szkoły i radą rodziców zaprosił na Wielkanocny Kiermasz Charytatywny w dniu 31 marca br. Celem wydarzenia jest wsparcie rodziny z miejscowości Przestrzele poszkodowanej w wyniku pożaru.

W trakcie obrad Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki przedstawił informację o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji.


Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2023-30,
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie Joanna Hader przedstawiła:

 • Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych
  z realizacją  zadań.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.

 

Biuro Rady