Publikacja oferty realizacji zadania publicznego

dodano: 2023-05-15 13:00:28

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571) zamieszczam poniższą ofertę:

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571).

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Prowadzenie warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Gminy Rajgród”.

 

Termin realizacji zadania: 01.07.2023 r. – 24.09.2023 r.

 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6.500,00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32 lub drogą elektroniczną: gmina@umrajgrod.pl w terminie do dnia 22 maja 2022 r.


OFERTA realizacji zadania publicznego 

Z up. Burmistrza

Piotr Milewski

Sekretarz Gminy