Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów

dodano: 2023-05-19 12:45:38

Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że w Gabinecie Weterynaryjnym Krzysztof Nowicki ul. Kopernika 27A w godz. 8ºº – 17ºº, istnieje możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów.

Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że w Gabinecie Weterynaryjnym Krzysztof Nowicki ul. Kopernika 27A w godz. 8ºº – 17ºº, istnieje możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów posiadających właściciela z terenu Gminy Rajgród.

Zabieg w 80 % finansowany jest przez Gminę Rajgród i Związek Komunalny BIEBRZA.

Właściciel lub opiekun psa/kota jest zobowiązany do sfinansowania 20% kosztów zabiegu.:

 - w przypadku sterylizacji suki jest to kwota 80 zł,

 - w przypadku kastracji psa jest to kwota 56 zł,

 - w przypadku sterylizacji kotki jest to kwota 50 zł;

 - w przypadku kastracji kota jest to kwota 30 zł

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna psa/kota formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32. Formularze dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego (pokój Nr 23).

Warunki dofinansowania zabiegu sterylizacji i kastracji:

  1. o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele psów/kotów lub inne osoby pod których opieką znajdują się psy/koty, którzy są mieszkańcami Gminy Rajgród;
  2. właściciel psa/osoba pod której opieką pies się znajduje musi przedstawić aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie;
  3. jeden właściciel lub osoba pod której opieką pies/kot się znajduje może ubiegać się o dofinansowanie zabiegu dla maksymalnie 2 zwierząt (1 pies, 1 kot).

Współfinansowany przez Gminę Rajgród program sterylizacji/kastracji psów i kotów skierowany jest do właścicieli psów/kotów mieszkających na terenie Gminy Rajgród.


Referat Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie