Konsultacje społeczne

dodano: 2023-09-06 14:28:41

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Burmistrz Rajgrodu

zawiadamia o konsultacjach społecznych

uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag oraz diagnozą dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajgród, pod adresem: https://bip-umrajgrod.wrotapodlasia.pl/91773b72ad0ad11/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly--w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html


Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 13 września 2023 r. do 16 października 2023 r.