79. rocznica bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami

dodano: 2023-09-12 12:53:34

8 września 2022 r. odbyły się uroczystości związane z 79 rocznicą bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy.

Hołd poległym bohaterom oddali przybyli goście, przedstawiciele organizacji kombatanckich, poczty sztandarowe, przedstawiciele Sejmu RP, władz rządowych, samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Lasów Państwowych, Biebrzańskiego Parku Narodowego, przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo, harcerze, przedstawiciele lokalnych jednostek, szkół i stowarzyszeń oraz mieszkańcy powiatu.

Rajgrodzki samorząd reprezentowali Burmistrz Miasta i gminy Rajgród – Ireneusz Gliniecki oraz Rada Miejska w Rajgrodzie na czele z Przewodniczącym – Markiem Bućko.

Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, połączone były bowiem z 80. rocznicą pacyfikacji wsi Grzędy. Za pomoc udzielaną Armii Krajowej, jej mieszkańcy zapłacili najwyższą cenę…stracili życie z rąk hitlerowców, a cała wieś została doszczętnie spalona.

„16 sierpnia 1943 r. przestały istnieć Grzędy - wieś, której los splótł się z losem partyzantów. W dymie i krwi, w upale sierpniowym rozpadła się wspólnota i odrębność dwudziestu ośmiu zagród skupionych w kilku osadach. Stuletnie dzieje żyjących tu rodów, byt małego skrawka naszej ziemi, odciętego od świata bagnami i lasami - nieopisane, nieutrwalone, niepoznane - odchodziły bezpowrotnie w nicość." - „Niedaleko od Rajgrodu: Polski Sybir” Joanna Wierzbicka.

Z inicjatywy Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Artura Wiatra w pobliżu Leśniczówki Grzędy zainstalowano tablicę pamiątkową, która będzie upamiętnieniem zbrodni i wzywać do refleksji nad losem Polaków skazanych przez Niemcy.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć piękny i wzruszający spektakl plenerowy pt. „Gdzie ta wieś, której nie ma” zrealizowany przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej. Nadmienić należy, iż spektakl stworzyli mieszkańcy naszej gminy: Seniorzy z klubu seniora Stokrotka w Rajgrodzie, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie, młodzież działająca przy Domu Kultury w Rajgrodzie oraz harcerze i zuchy z 4RDH Ora et labora. Działanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa".

Po spektaklu uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik, gdzie odbyły się obchody 79. rocznicy bitwy partyzanckiej. Na miejscu ks. dr Marcin Maczan Wikariusz Generalny Diecezji Ełckiej odprawił uroczystą mszę polową.

Następnie miały miejsce przemówienia okolicznościowe, referat, apel pamięci, salwa honorowa, złożono kwiaty i znicze.

 

 Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Zdjęcia: Starostwo Powiatu Grajewskiego