Ślubowanie pracownika samorządowego

dodano: 2023-11-06 10:36:52

Z dniem 1 listopada 2023 roku do grona pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, po zdaniu egzaminu dołączyła Pani Justyna Jaszczyńska.

Przed Burmistrzem Rajgrodu Ireneuszem Glinieckim zostało złożone ślubowanie o następującej treści „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Pani Justyna Jaszczyńska zatrudniona została na stanowisku ds. komunalnych.

 

 

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie