Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP

dodano: 2018-09-11 09:52:28

Gmina Rajgród otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP Woźnawieś i OSP Miecze w wysokości 6.000,00 zł.

Pozwoli to jednostkom na większe możliwości działania w przypadku wystąpienia pożarów, miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych.

 

Rutkowska Anna