Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Rajgrodzie

dodano: 2018-09-11 13:42:46

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RAJGRODZIE z dnia 11 września 2018 r. o składzie komisji, jej siedzibie i pełnionych dyżurach - w załączniku oraz zamieszczono na stronie BIP:

https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/766bcc1afd03c2b/rok_2018/informacja-miejskiej-komisji-wyborczej-w-rajgrodzie-z-dnia-11-wrzesnia-2018-r-o-skladzie-komisji-jej-siedzibie-i-pelnionych-dyzurach-dla-przyjmowania-zgloszen-list-kandydatow-na-radnych-i-kandydatow-na-burmistrza-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-.html


Do pobrania:

Piotr Milewski

Sekretarz Gminy Rajgród