PRZEMOCY MÓWIMY NIE! Edycja 2018

dodano: 2018-09-14 09:08:17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie informuje, że w imieniu Gminy Rajgród po raz kolejny wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu: PRZEMOCY MÓWIMY NIE! Edycja 2018

Projekt jest realizowany w okresie sierpień– grudzień 2018r.

 Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na terenie Gminy Rajgród.

W ramach projektu w 2018r. dofinansowane zostaną min. dziania:

  • Zorganizowanie konferencji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rajgród
  • Organizacja spotkań warsztatowych/pogadanek w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rajgród (uczniowie klas VII, VIII oraz III Gimnazjum), w trakcie których zostaną poruszone zagadnienia:

 - mity i stereotypy na temat przemocy domowej,

- dzieci  jako świadkowie  przemocy domowej,

 - bezpieczna randka,

- gdzie szukać pomocy,  komunikowanie bez użycia siły

  • Kolportaż bezpłatnego PORADNIKA DOBREGO RODZICA ( do nabycia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejgrodzie)
  • Organizacja bezpłatnych warsztatów dla rodziców z terenu Gminy Rajgród w zakresie propagowania   i kształtowania prawidłowych wzorców  rodzinnych i środowiskowych, nabywania umiejętności radzenia sobie z sytuacjach kryzysowych.


Wszystkie chętne osoby zapraszamy do zapisów pod nr tel. 86 272 18 45 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.


Joanna Katarzyna Hader

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rajgrodzie