Projekt "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"

dodano: 2018-08-01 08:15:43

Stowarzyszenie EUROREGION NIEMEN zaprasza osoby dorosłe do udziału w projekcie umożliwiającym skorzystanie z "bonów na szkolenie" w wysokości do 90% kosztów szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

Dofinansowanie skierowane jest przede wszystkim do osób, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub mają ukończone 50 lat. Można otrzymać dotację nawet do 15 tysięcy złotych. Bony szkoleniowe pokrywają udział w kursach: języków obcych, komputerowych, kompetenci ogólnych, studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i umiejętności zawodowych. Szczegółowe informację dotyczące projektu zamieszczone zostały na stronie www.bonnaszkolenie.pl.


Informacja Stowarzyszenie EUROREGION NIEMEN