Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

dodano: 2018-08-09 10:59:45

OGŁOSZENIE Burmistrza Rajgrodu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej)

Obwieszczenie zostało opublikowane na stronie BIP urzędu: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/94f3661134648e1/rok_2018/mpzp_czci_miasta_rajgrd_rejon_ulicy_jawieskiej/ogloszenie-burmistrza-rajgrodu-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-miasta-rajgrod-rejon-ulicy-jacwieskiej.html

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w sali nr 4.


Pliki do pobrania:


Beata Kotarska