Zapytanie ofertowe - dostawa miału węglowego

dodano: 2018-08-28 12:24:59

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dot. „dostawy miału węglowego (na sezon grzewczy 2018/2019) przeznaczony do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Treść zapytania ofertowego opublikowano na stronie BIP: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/70e1249bad9fa85/rok_2018/dostawa-mialu-weglowego-na-sezon-grzewczy-20182019-przeznaczony-do-kotlowni-zlokalizowanej-w-budynku-urzedu-miejskiego-w-rajgrodzie.html


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rajgrodzie