FESTYN - PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

dodano: 2018-10-08 10:34:50

Dnia 28.09.2018r. z inicjatywy Gminy Rajgród, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie odbył się festyn PRZEMOCY MÓWIMY NIE! dla uczniów z klas O-V, rodziców i nauczycieli.

  Organizacja festynu jest jednym z celów projektu w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,, ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym ,że pogoda w tym dniu nie dopisała festyn odbył się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie.

   Festyn miał na celu ukazanie właściwych postaw koleżeńskich,  wspólne spędzanie czasu poprzez gry, zabawy ,   zawody sportowe dzieci , kolportaż ulotek i broszur .

Uczestnicy festynu mogli również skorzystać z licznych atrakcji  m.in. dmuchańców, malowania twarzy, zrobienia tatuaży zmywalnych czy innych zabaw i konkursów prowadzonych przez animatorkę.

   Festyn był związany z  tematyką  przeciwdziałania przemocy w rodzinie dlatego też przeprowadzono wśród uczniów konkurs na najlepszy plakat oraz hasło na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczniowie bardzo zaangażowani byli w wykonywanie swoich prac. Za najlepsze prace uczestnicy otrzymali drobne nagrody. A należeli do nich: Patrycja Grzymkowska, Mateusz Turowski, Patrycja Nowicka, Tomasz Bazydło, Kacper Kaczyński, Patryk Boliński, Cyprian Kostrzewski, Wiktoria Michałowska, Magda Jaworowska, Michał Mścichowski, Sebastian Maciorowski, Anna Perełka, Weronika Jankowska, Szymon Dziądziak, Kamila Nietupska , Krzysztof Bućko, Maja Karwowska, Ola Dembińska, Łukasz Oleksy, Krzysztof Więckowski oraz KL.I.

W trakcie zabaw przeprowadzono również  quiz z wiedzy o bezpieczeństwie, za który KL.IVB zajęła III miejsce, KL. III zajęła II miejsce, KL..IV A zajęła I miejsce. Przedstawiciele w/w klas   otrzymały z rąk Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i  Pana Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie puchary.

Podczas festynu każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek.

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym uczestnikom dziękujemy za wkład, zaangażowanie oraz świetną zabawę .

   Szczególne podziękowania składamy dla Pana Dyrektora Andrzeja Graczewskiego i  współpracującym nauczycielom za aktywny udział w organizację festynu.

 

    

                                                                                                                OPS w Rajgrodzie