Publikacja oferty realizacji zadania publicznego

dodano: 0000-00-00 00:00:00

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Rodzaj zadania publicznego: „Porządek i bezpieczeństwo” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.). 

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarze Jeziora Rajgrodzkiego” 

 

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2.500,00 zł 

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32 lub drogą elektroniczną: gmina@umrajgrod.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.Oferta realizacji zadania publicznego - WOPR BiałystokMarcin Wielencej

Rerferat Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie